Disclaimer

Disclaimer voor www.wilsontech.nl

 

Wilson Tech (Kamer van Koophandel: 83259163), verleent u hierbij toegang tot www.wilsontech.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wilson Tech behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.wilsontech.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wilson Tech.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Wilson Tech spant zich in om de inhoud van www.wilsontech.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.wilsontech.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wilson Tech.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.wilsontech.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.wilsontech.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wilson Tech nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gepubliceerde inhoud van deze website liggen bij Wilson Tech.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wilson Tech, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.

 

 

Op zoek naar vakkundig maatwerk?

Neem contact op!